Stödet ska:

”stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet i hela landet”.

”främja tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet”.

”bidra till en mångfald av allmänna och oberoende nyhetsmedier av hög kvalitet”.

Medier som vill få stöd ska:

* driva ”en fortlöpande nyhetsförmedling och som har ett redaktionellt innehåll av en viss omfattning”.

* ha ett redaktionellt material som ”huvudsakligen ska vara egenproducerat och ha ett fokus på nyhetsförmedling och granskning”.

* ha en ”ansvarig utgivare, vara allmänt tillgängliga och verka för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av innehållet”.

* ”inte väsentligt verka mot grundläggande demokratiska värderingar”.

* vara ”riktade mot en svensk målgrupp”.

* ”publiceras eller sändas med hög regelbundenhet”.

* ”ha en god användarförankring”.