Jobbet går till går Elisabeth Backteman. Hon tillträder den 1 augusti 2022. Hon har senast jobbat som sammankallande i regeringens krisgrupp för hantering av pandemin. Hon har även jobbat som statssekreterare vid justitiedepartementet och näringsdepartementet, verksamhetschef och ekonomichef vid Migrationsverket och jobbat på finansdepartementets budgetavdelning.

Hon tillsätts av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (s).