Han har just släppt boken The Prime Minister-Media Nexus: Centralization Logic and Application. I den har han studerat regeringar från 2006 till oktober 2022.

Han tycker sig kunna visa på att regeringar har omfördelat resurser för kommunikation, pr och presskontakter mot statsministerns kansli. Det innebär bland annat att statsministerns kansli får kontroll ”över stora delar av kommunikationen och över vem som får tillträde och vem som inte får det” och ”styr även vilka ministrar och därmed vilka frågor som syns i medierna och i slutändan också vem som får ökad eller minskad makt”.

”Vissa frågor och vissa ministrar hamnar mer eller mindre i mediernas fokus, till exempel energifrågor just nu, och det kan stärka eller försvaga ministrar. På så vis kan regeringens kommunikation påverka vilka som får makt genom att synas i media”, kommenterar Karl Magnus Johansson.

Han anser att transparensen ”riskerar att minska avsevärt” och att journalisternas insyn minskar och att kontakten ”nu vanligtvis går genom Regeringskansliets pressekreterare som i högre grad nu än tidigare styrs från centrum” och ”tiden då journalister hade direktnummer till ministrarna verkar vara förbi”.

”Vissa journalister säger att de är i händerna på pressekreterare. Poängen med kommunikation borde vara att främja kommunikation i stället för att täppa till. Det har allvarliga konsekvenser för demokratin och för den journalistiska professionen och innebär en risk för självcensur för journalisterna”.

Hur den nya regeringen sköter sig är för tidigt att säga, anser Karl Magnus Johansson.

”Efter valet har det än så länge varit omöjligt för mig att få svar på mina få frågor för uppdatering. Det verkar mer slutet. Och samtidigt verkar det relativt mindre centraliserat med tre partier med var sin presschef och så SD på det. Men vad jag förstår styrs mycket fortfarande från SB (statsrådsberedningen), såsom pressträffar”, berättar Karl Magnus Johansson, och konstaterar:

”Första dagen tog en av statsministerns pressekreterare, nuvarande presschefen, täten från riksdagen till slottet”.