Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (l) berättade på en presskonferens att regeringen tillsätter en utredning som ska utreda möjligheterna för att få en snabbare tillståndsprocess för vindsbaserad vindkraft ”samtidigt som andra samhällsintressen beaktas och man minskar belastningen på miljön”.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2024.

Regeringen bjöd även in till ett ”nationellt klimatmöte”. Regeringen anser att det ”krävs en ny klimatpolitik som investerar i fossilfri energi och möjliggör fler gröna innovationer, samtidigt som konkurrenskraften stärks”. Mötet ska hållas 16 juni 2023, 1,5 vecka före Almedalsveckan. Regeringen bjuder in näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin.

Regeringen håller under våren 2023 rundabordssamtal med olika sektorer för att ”diskutera de hinder och möjligheter de ser för att kunna ställa om sina verksamheter”.

Regeringen ska under 2023 ta fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Klimatmötet är tänkt att förankra handlingsplanen.