Uppdraget går till Livsmedelsverket som ska analysera vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska kunna göra en anmälan till EU-kommissionen om obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.
 
Livsmedelsverket ska också följa Finlands anmälan om obligatorisk ursprungsmärkning som landet har lämnat till EU-kommissionen.
 
Livsmedelverket ska lämna en rapport till Näringsdepartementet senast 3 december 2018.