I dag sker mottagandet genom frivilliga överenskommelser, något som lett till en skev fördelning.
 
För att bland annat underlätta för de nyanländas etablering föreslår regeringen en ny lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända människor.
 
Förslaget, som skickas på remiss nu, sågas redan nu av Folkpartiet, som noterar att det inte kommer införas några sanktioner mot kommuner som vägrar att ta emot.
 
– Det blir varken hackat eller malet. Fler kommuner måste göra mer och den kommunala beredskapen stärkas. Men genom kommunalt tvång riskerar flyktingpolitiken i många kommuner att uppfattas som något som dikteras från Stockholm. Det riskerar urholka förtroendet lokalt. Dessutom undrar jag hur individens eget val till boende kan komma att påverkas och jag är tveksam till den centralistiska styrningen, säger Fredrik Malm integrationspolitisk talesperson för Folkpartiet, i en kommentar.