Det berättar finansminister Magdalena Andersson (s) och kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp).
De olika momssatserna är en följd av EU-rätten.
 
Strategin har varit att regeringen skulle driva på i EU med ”likasinnande” för att få igenom likställd moms i mervärdesskattedirektivet.
Den 1 december kom klartecken från EU-kommissionen och nu lovar den svenska regeringen att se till att det blir lag så fort som möjligt.