Det började med att regeringen utsåg Irene Wennmo som huvudsekreterare i den parlamentariska utredningen om sjukförsäkringen. Hon ersattes internt av Göran Larsson, samordnare i den senaste avtalsrörelsen.  Men Irene Wennmo tog även med sig utredaren Linda Grape på arbetslivsenheten till det sekretariat som ska byggas upp för utredningen. LO kontrar nu med att värva TCOs utredare Kjell Rautio, som en av bloggarna på Utredarna