Upphandlingen har gällt kommunikationstjänster och uppdelats på fyra avtalsområden. Totalt 49 byråer lämnade anbud. Nu väljer regeringen att teckna avtal med nio av byråerna.
 
Storvinnare är Gullers Grupp som rankades som nummer ett i två av områdena, kommunikationsrådgivning och genomförande av kommunikationsinsatser, medan Intellecta Corporate blev tvåa inom bägge områdena.
 
Även Reformklubben och Intellecta får skriva på avtal.
 
– Kommunikation är ett viktigt redskap i Regeringskansliets arbete med att stödja regeringen i dess uppgift att styra landet och förverkliga sin politik, säger säger regeringskansliets kommunikationschef Eva Corp i ett pressmeddelande och fortsätter:
 
– Därför är det viktigt för oss att vid behov kunna använda kommunikationsstöd från externa konsulter.
 
Avtalen tecknas från 2 juni och löper fram till 2017, med möjlighet till förlängning i högst två år.