Tanken är att samordnaren ska hantera frågor vad gäller bland annat bostäder och energi när fordonstillverkarna investera för produktion av batterier.

”Investeringarna skapar tusentals nya jobb och är avgörande för Sverige som fordonsnation. Arbetet med de stora etableringarna ställer stora krav på samhället. Regeringen tillsätter därmed en samordnare med uppdrag att koordinera olika insatser som behövs för att förverkliga fordonsindustrins nyetableringar inom framför allt batteriproduktion”, kommenterar näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (s).