Regeringen har fattat beslut om att utreda ett stopp för nyetablering av religiösa friskolor.

Frågan ska utredas genom att ett tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius ska därmed lämna förslag på ett etableringsstopp för ”fristående grund- och gymnasieskolor”, enligt Regeringens hemsida.

Stoppet ska innebära att möjligheten att starta nya friskolor med ”konfessionell inriktning” tas bort. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska få finnas kvar, men får ett förtydligat regelverk. Detta ska göra det lättare för Skolinspektionen och kommunerna att utöva tillsyn.

Utredningen ska vara klar senast 19 december 2019.

Tilläggsdirektivet kommer efter en överenskommelse mellan regeringen (s +mp) och Centerpartiet och Liberalerna.