Rapporten om somalierna ska användas av Framtidskommissionen. Projektledare blir Benny Carlsson, samt Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson, samtliga vid Malmö Högskola.

Lunds Universitet får 125 000 för att utföra uppdraget och författarna till rapporten kan köpa statistik för 20 000 av Statistiska Centralbyrån.

Frågeställningar som Framtidskommissionen vill ha svar på är:
* arbetsmarknadssituationen för somalierna,
* jämförelser med England, Kanada och USA, samt
* om andra grupper med liknande problem och behov kan invandra till Sverige?
Rapporten ska vara klara den 30 oktober.
 
Tonchi Percan