De rödgröna och Sverigedemokraterna beslutade idag att regeringen ska utvärdera effekterna av avregleringar. Framförallt kräver oppositionen att el- och järnvägsmarknaden utreds.
– Vi har ett sådant läger att det är Sverigedemokraterna som avgör vem som vinner omröstningar, säger Karin Ståhlberg, utskottsråd i näringsutskottet.
Voteringen om utskottets beslut kommer att äga den 16 juni.  Det är två motioner från Socialdemokraterna som utskottsrepresentanterna från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom.
De rödgröna kräver att utvärderingen görs "skyndsamt" och inte som någon allmän utredning.
Som exempel på marknader där om- och avregleringar har gjorts nämner utskottet inrikesflyg, taxi, el, telefoni, post, apotek, järnvägar och bilprovning. Enligt utskottets förslag ska utvärderingen ta upp vilka effekter avregleringarna har haft på priser, utbud, service, kvalitet och tillgänglighet i hela landet.
Regeringspartierna i utskottet reserverade sig mot förslaget.
Tonchi Percan