Skatteverkets besked kommer efter att Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att ta fram nya principer för myndigheters lokaliseringar.
 
"I avvaktan på vad regeringen kommer fram till kommer Skatteverket inte att fatta beslut nu om den föreslagna förändringen om flytt av verksamhet från nio orter", skriver Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, i en kommentar.
 
Tanken var att nio orter, skulle bli av med sina skattekontor, och att Skatteverket skulle koncentrera sig till 38 verksamhetsorter.
 
Centerpartiet, som i dag går ut med tankar om att banta bort Arbetsförmedlingen med alla sina lokalkontor, jublar över att de lokala skattekontoren får finnas kvar.
 
"Det visar hur viktigt det är att vi via aktivt oppositionsarbete lyckats tvinga Skatteverket och regeringen att bromsa flyttcirkusen. Vår inställning är att flytten ska stoppas permanent. Vi kommer vara som iglar på myndigheter och regeringen", skriver centerpartisten och skatteutskottets ordförande Per Åsling i ett pressmeddelande.
 
Detta trots att Skatteverket nekade honom avdrag för julklappar år 2012.