Den nya myndigheten ska vara igång 1 juni 2012. Vem som blir generaldirektör eller var huvudkontoret ska ligga är ännu inte bestämt. Klart är att myndigheten från start får 125 årsarbetare och en omsättning på 100 miljoner kronor.  Servicecentret byggs upp med 70-80 personer som producerar Skatteverkets ekonomi- och lönerutiner i Gävle och ett 30-tal personer som från Östersund levererar löne- och utläggshantering och utbetalningar för Försäkringskassan.   
Servicecentret blir avgiftsfinansierat. Det är tänkt att andra myndigheter ska lägga ut sin administration på Servicecentret.

– Om 85 procent av myndigheterna ansluter sig och får lika effektiv administration som Skatteverket minskar kostnaderna med 295 miljoner kronor per år, säger Charlotte Johansson Ahlström, huvudsekreterare i utredningen bakom Servicecentret.

Tanken är att myndigheterna ska vända sig till Servicecentret frivilligt.
– En myndighet som ansluter sig behöver gå igenom en större förändring, då förändringsarbetet ha lednings stöd. Men tycker regeringen att förändringstempot är för långsamt då kan det vidtas åtgärder. Då blir det upp till myndigheterna att visa att de själva eller med hjälp av annan part är lika effektiva.

Myndigheterna behöver alltså inte gå bara till Servicecentret utan kan handla upp sina administrativa tjänster även av privata aktörer som Visma och IBM.
En drivkraft kommer att vara att myndigheter på över 50 årsanställda ska börja utföra alla sina inköp elektroniskt.