Redan i år kommer mer pengarna till medierna från regeringen. Tidningsutgivarna, TU, ger tummen upp.

Regeringen höjer mediestödet för i år med 30 miljoner kronor. För år 2020 ökar stödet med totalt 140 miljoner kronor.

Tanken är att pengarna ska se till att obevakade fläckar i landet ska få medial bevakning.

”Lokaltidningarna är oumbärliga för att det demokratiska ekosystemet i hela landet ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydlig åtgärd, i enlighet med januariavtalet, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet genom att förstärka mediestödet”, kommenterar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (mp).

TU ”välkomnar” regeringens förslag.

”Mediebranschen genomgår en genomgripande strukturomvandling och här spelar mediestödet en viktig roll i att säkra medborgarnas möjligheter till ett allsidigt medie- och nyhetsutbud, kommenterar Jeanette Gustafsdotter, vd TU.