I eftermiddag presenterar regeringen en proposition med övergripande villkor för public service för sändningsperioden 2020–2025. Regeringen föreslår bland annat att SVT och SR ska hänsyn till lokala kommersiella mediers konkurrensförutsättningar. Samtidigt får de två public service-kanalerna större möjligheter att verka på internet.

Det går kulturminister Amanda Lind (mp) och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar ut med i förväg på DN Debatt.

här är huvudförslagen i propositionen

* Det ”breda innehållsuppdraget” ligger fast. ”Särskild uppmärksamhet riktas mot nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning”.

* SR och SVT får ny uppgift med att ”stärka sin journalistiska bevakning i svagt bevakade områden”.

* En ”mer modern reglering”, eftersom det givet dagens mediekonsumtion (utanför linjär tv), saknas en reglering som ”möjliggör för riksdag och regering att uppställa villkor för vad public service ska göra på nätet” och därmed ligger utanför granskningsnämnden för radio och tv.

* SR och SVT ska i sina redovisningar ”till viss del” ”kunna hänvisa till sina program på webben då granskningsnämnden ska bedöma om företagen har uppfyllt sitt uppdrag”.

* SRs och SVTs kärnverksamhet ”utvidgas till att också gälla deras egna plattformar på öppna delar av internet”, till exempel play-tjänster på nätet. Men ”renodlade sociala medier ska användas med försiktighet”.

* SR och SVT får som ”uttalat krav att i sin lokala nyhetsbevakning ta hänsyn till de kommersiella mediernas konkurrensförutsättningar”.

* En uppdaterad form av förhandsprövningen, som innebär att ”andra aktörer än programföretagen ska kunna anmäla (nya) tjänster för prövning”.

* SR och SVT får 166 miljoner kronor som frigörs när Radiotjänst i Kiruna slutar att driva in licenspengar, något som i dag går via skattesedeln.

* Tilldelningen ska årligen räknas upp med 2 procent.