På DN Debatt skriver kulturministern om förändringen, som beskrivs som den största på 50 år.
 
Filmavtalet har sedan 60-talet styrt stödet till svenska filmer, men har på senare år fått kritik för att vara förlegad och inte anpassad för den digitala världen.
 
Alice Bah Kuhnke hävdar att den svenska filmindustrin är i kris och att mer än 8 av 10 svenska filmer i dag går med förlust. För att säkra filmindustrins framtid i Sverige ska regeringen därför skrota filmavtalet och istället låta staten ta över hela ansvaret för den nationella filmpolitiken från och med 2017.
 
”Det nya systemet för filmstöd innebär ett tydligare fokus på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet”, skriver kulturministern och förklarar vidare att systemet också ska vara mer teknikneutralt. Dessutom ska ett lanserings- och distributionsstöd utvecklas.
 
Systemet ska finansieras genom en höjning av momsen på biobiljetter från 6 till 25 procent. Enligt Alice Bah Kuhnke kommer det dock inte påverka biljettpriserna eftersom regeringen samtidigt vill avskaffa biografavgiften på 10 procent.
 
En proposition väntas i slutet av året.