Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presenterar just nu en reviderad plan för omstöpningen av Arbetsförmedlingen.

Den förändrade planen förhandlades fram i helgen och ska gå M och KD till mötes:

* Tidsplanen revideras. Reformen skjuts fram ett år och genomförs 2022.

* En arbetsgrupp med representanter från riksdagspartierna, som ska ge insyn, ska utses.

* Reformen ska inte utgå från LOV, lagen om valfrihet. Upphandlingsformerna ska vara ”ändamålsenliga” och utgå från arbetssökandes behov, behov av matchning.

* Huvuddelen av utförarna ska vara privata, dock inte alla. Privatiseringen blir ”mindre långtgående”.

* En ”gedigen” kontrollfunktion ska finnas på plats med skarpa kvalitetskriterier.