Katarina Lundahl blir ny statssekreterare på utbildningsdepartementet som leds av skolminister Lotta Edholm. Hon var senast biträdande chef och politiskt sakkunnig på Liberalernas samordningskansli i statsrådsberedningen. Hon tar därmed över efter Erik Scheller som regeringen utser till statssekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (l), som därmed får ytterligare en statssekreterare.
Erik Scheller tar hand om migrationsfrågorna och ska driva analysarbetet medan Sophia Metelius fortsätter somsamordnande statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.