Flera medlemsländer i EU, som Danmark och Nederländerna, har lyckats förhandla sig fram till möjligheter att ge stöd till flera kategorier inom sjöfarten. Nu hänger den svenska regeringen på för att skapa "konkurrensneutralitet för svensk sjöfartsnäring". Tidigare har stöd utgått till last och passagerarfartyg. Nu vill regeringen utöka stödet till "samtliga fartygstyper som kan omfattas av EU:s riktlinjer på området".
Detta för att förhindra att svensk sjöfart tappar ännu mer fartyg. Antalet fartyg som får sjöfartsstöd har minskat från 196 år 2010 till 112 år 2012. Nu ska även fartyg som inte tidigare har fått stöd kunna få det. Det handlar om fartyg som kabelläggningsfartyg, muddringsfartyg, rörläggningsfartyg, kranfartyg, forskningsfartyg och mätfartyg.
Regeringen räknar med att ett 30-tal fartyg med 300 sjömän skulle kunna få del av ett utökat fartygsstöd. Stödet skulle kosta 60 miljoner kronor per år motsvarande 200 000 kronor per anställd.