Regeringen sjösätter en ”utvecklad” export-och investeringsstrategi. Här är de viktigaste punkterna.

Den förra strategin släpptes för två år sedan. Sedan har förutsättningarna ändrats, med en ny handels och utrikesminister på plats och med satta globala mål för Agenda 2030 och Parisavtalet.

här är exportstrategins fem strategiska mål

  • Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP.
  • Fler små och medelstora företag ska exportera.
  • Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.
  • Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft.
  • Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka.