Regeringen, framförallt Socialdemokraterna, försöker profilera sig som den svenska modellens garant. I det arbete ingår att höja förtroendet för statsapparaten.
 
Civilminister Ardalan Shekarabi berättar om arbetet på DN Debatt:  Värdegrundsdelegationen som sak verka för att se till så att tjänstemannarollen utförs opartiskt och saklig och en utredning om karantänsregler för ministrar och statssekreterare, mer restriktiva avgångsförmåner för myndighetschefer.
 
Ardalan Shekarabi berättar nu på DN Debatt att regeringen ska se över även statsrådspensionerna.
”Det är i dag teoretiskt möjligt för ett före detta statsråd att erhålla statsrådspension men samtidigt placera övriga inkomster i ett bolag för att dessa inte ska påverka pensionen. Det är varken förenligt med svenska folkets förväntningar eller regelverkets intentioner. Därför kommer regeringen nu att förändra regelverket för statsrådspensionerna. Den avgångsersättning som statsråd kan erhålla första året efter att ha lämnat sin tjänst ansvarar Statsrådsarvodesnämnden, som lyder under riksdagen, för”, skriver Ardalan Shekarabi.