Näringsdepartementet har gett i uppdrag till Trafikverket att komma med en analys över hur dagens modell för statligt stöd fungerar, både dess för-och nackdelar, samt hur den borde utvecklas och varför.

Översynen görs i omgångar. Fram till 28 september ska beskrivningen av dagens läge vara klart och till slutet av året ska hela översynen vara klart med förslag för offentligt stöd.
 
Tonchi Percan