Promemorian "Lätt byte – Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster" har skickats ut på remiss. Den innehåller två förslag:
 
* Uppsägningstiden för konsumentabonnemang ska vara max en månad.

* Telefoner som är låsta till en operatör, ska låsas upp när den första abonnemangstiden löpt ut. Därefter ska konsumenten kunna byta operatör utan att betala avgift.
 

Den 1 april 2014 är det tänkt att den nya lagen ska träda i kraft.
 
"Klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna har ökat ordentligt. Det måste vi ta på allvar", säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i en kommentar.
 
Dagens Opinion har försökt nå branschföreningen IT & Telekomföretagen för en kommentar. De sitter i möte.