”Klyftan mellan stad och land ska slutas”, säger Stefan Löfven på centerpartistiskt manér och utvecklar:
”Man ska kunna bo och driva företag i hela vårt land. det finnskraft i hela vårt land. Det måste fungera året runt. Om vi inte har en medveten politik kommer urbaniseringen öka ytterligare. Men vi har inte satt upp några exakta mål.”
 
Propositionen är en så kallad inriktningsproposition, som står på två ben.
 
* Övergripande mål som binds till riksdagen och att kommande regeringar inte ska kunna återgå till att ”ignorera landsbygden”.
* Konkreta satsningar på 1,5 miljarder kronor 2019-2020 därefter 400 miljoner kronor årligen.
Det första som regeringen har beslutat att investera i är i området näringsliv och företagande med 430 miljoner kronor. Pengarna ska gå till digitalisering, förbättringar av produktionsutrustningar och mer medel till Norrlandsfonden och Almi så att de kan ta större risker.
Pengarna ska också gå till stöd till innovation och utveckling och kompetensförsörjning.
Regeringen vill inrätta ett nytt kunskapscentrum för landsbygdsutveckling, placeringsort och myndighet är ännu inte beslutade om.
Regeringen vill också lägga pengar på transportstöd till livsmedelsbranschen och 100 miljoner extra till Norrlandsstödet.
Regeringen ska dessutom utreda avskrivning av studielån som ett sätt att förbättra kompetensförsörjningen på landsbygden.
Sven-Erik Bucht berättar att han har fått blankt nej på en invit till de borgerliga partierna om att delta, men att han han ändå hoppades på stöd för propositionen i riksdagen.