– Nu krävs samling över blockgränserna, säger energiminister Khashayar Farmanbar (s) på en presskonferens tillsammans med klimatminister Annika Strandhäll (s).

Han fortsätter:

– Regeringen bjuder därför in till nya breda energipolitiska samtal efter valet.

Uppenbart är att den energiöverenskommelse som snickrades ihop av dåvarande energiminister Ibrahim Baylan 2016 och som gick ut på att energiproduktionen skulle vara fullt förnybar.

Khashayar Farmanbar tycker att kärnkraft kan klassas som hållbar och slår därmed in på samma linje som oppositionen som talar om att energisystemet ska vara fossilfritt.

– Vi utesluter inga frågor, som var kärnkraftverk får byggas, justering av antalet reaktorer som får byggas, det kommunala vetot mot vindkraft eller stärka vattenkraft, säger Khashayar Farmanbar och lägger till:

– Valet står inte mellan förnybar energi eller kärnkraft. Svaret är enkelt. Sverige behöver alla kraft vi kan få.

 

I ”kraftpaketet” ingår flera utredningar:

* ”Regeringen vill utreda möjligheten att ställa krav på att solceller installeras på offentliga och kommersiella byggnader”.

Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att:

* tydligare följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna villkor, för att säkra största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

* ”tydliggöra vattenkraftens lokala och regionala nytta, bland annat ur ett elberedskapsperspektiv”.

* ”Energimyndigheten ska ta fram en fjärrvärme- och kraftvärmestrategi, för en långsiktigt hållbar utveckling”.

* ”Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att se över i vilken utveckling av regelverket  och andra åtgärder som behövs för att ’vi ska kunna utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft’. Uppdraget kommer att omfatta att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer”.