Formellt är det talman Andreas Norlén (s) som kallar in riksdagen till ett extrainsatt sammanträde på måndag den 5 september.

Åtgärden kommer sig av att statsminister Magdalena Andersson (s) och finansminister Mikael Damberg (s) på lördag eftermiddag kallade till en presskonferens med riksbankschefen Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen om ”åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten med anledning av Rysslands energikrig mot Europa”.

Magdalena Andersson motiverar åtgärderna med Rysslands besked om att sluta leverera gas via North Stream 1.

”Det här kommer att få konsekvenser, vi stå inför en ren krigsvinter”, sa Magdalena Andersson på presskonferens, och vidare:

”Det hotar också vår finansiella stabilitet. Om vi inte agerar snart riskerar vi allvarliga störningar i det finansiella systemet I Norden och Baltikum”.

Magdalena Andersson utlovade också likviditetsgarantier på ”100-tals miljarder”.

Regeringens förslag till åtgärder ska behandlas i riksdagen som ett utskottsinitiativ från finansutskottet. Finansutskottet kommer att sammanträda under måndag förmiddag för att behandla betänkandet, som ska bordläggas i kammaren klockan 13.30. Riksdagen ska sedan fatta beslut om betänkandet efter klockan 15.00.