FOIs studie ”ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande samt investeringar inom utbildningsområdet”.

FOIs uppdrag ”ska omfatta alla skolformer inom skolväsendet samt yrkeshögskolan, högskolan och folkbildningen”.
Studien ska vara klar senast den 28 april 2023.

Skolinspektionen genomför sedan 2019 ”lämplighetsprövningar” av aktörer som äger och leder skolor. De har dock angett att det har svårt att få reda på vilka personer som står bakom verksamheten när det gäller utlandsägda bolag.

”Trots det, så har vi svårt att få överblick över vilka som faktiskt har kontroll och inflytande över skolorna. Det finns idag inget som hindrar att skolor ägs eller köps upp av aktörer som företräder främmande makt”, kommenterar statsminister Magdalena Andersson (s).