På DN Debatt berättar finansminister Mikael Damberg om budgetens huvuddelar:

stärka Sveriges totalförsvar
”den största utbyggnaden av Sveriges militära försvar sedan andra världskriget” och en bit på vägen mot målet att försvaret står för  2 procent av bnp. Det blir även pengar till höjd civila beredskap, som upprustning av skyddsrum och till kommunernas arbete med krisberedskap.

lindra krigets konsekvenser för svenska hushåll och företag
Garantitillägg på 1 000 kronor per månad till pensionärer med låga inkomster. Tillfälligt höjt bostadsbidrag till barnfamiljer. Sedan tidigare har beslutats, efter ett förslag från Moderaterna, om tillfällig sänkt skatt för bensin och diesel. Ett särskilt stödpaket till jordbruket.

stöd till Ukraina och ett ordnat flyktingmottagande i hela landet
Uppskalat flyktingmottagande  efter Migrationsverkets huvudscenario.

fortsatt kamp mot samhälls­problemen
Skärpta straff, fler poliser, bättre verktyg till polisen. Etableringsjobb införs.

fortsatt hantering av pandemin
Regeringen avsätter medel för en eventuell fjärde dos.