Digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp) invigde i dag Data Factory & Arena.
Syftet är att ”accelerera ai-relaterad tillämpad forskning och innovation” och att ”skapa samverkan med starka aktörer internationellt”.
Statliga Vinnova betalar upp till 50 miljoner per år, så länge företag och andra aktörer lägger lika mycket. Detta för en tioårs-period. Hittills har Volvo Cars, Fujitsu, Astra Zeneca, Zenuity några mindre startups bestämt sig för att investera i centret.
Data Factory & Arena ska samverka med andra svenska ai-initiativ som Wasp, Vinnova och andra projekt inom universitet och näringsliv.
Data Factory & Arena ska vara öppen för team från universitet, industri och den offentliga sektorn som driver forskning och innovation inom ai.