De 50 miljonerna går till Skolverket som i sin tur fördelar pengarna till intresserade kommuner efter arbetslöshetens omfattning.
 
Pengarna är tänkta till att bekosta ”uppsökande verksamhet, information, vägledning och motiverande insatser”, enligt regeringens hemsida.