BUDGET 2021. Klädd i moderatblått presenterade finansminister Magdalena Andersson (s) 11 miljarder på en ”arbetslinje”, ett begrepp som trummades in av Moderaterna och Alliansregeringen under 2006-2014.

Alliansens ”arbetslinje” bestod av bland annat av jobbskatteavdrag för personer med jobb, vilket bland annat gav ett glapp i skatt mellan arbetande och pensionärer. Regeringen lägger också 5 miljarder på sänkt inkomstskatt.

Idag presenterade Magdalena Andersson den sista nyheten för budgeten för 2021. Tidigare har regeringens partner Miljöpartiet och stödpartier Centerpartiet och Liberalerna fått presentera sina förslag. I dag var det sannolikt Socialdemokraternas tur och då var det en ”arbetslinje som funkar” som presenterades.

De tre huvudpunkterna är:

* förlängd höjning av a-kassan (förlängning av de förhöjda nivåerna)
* fler utbildningsplatser (4 000 fler i arbetsmarknadsutbildning, fördubbling av platser på yrkesvux, totalt ytterligare 30 000 utbildningsplatser)
* fler vägar till nästa jobb arbetsför (Arbetsförmedlingen får stärkt förvaltningsanslag)