Riksdagen kom 2016 med ett tillkännagivande att regeringen ska utveckla flygplatsen i Bromma. I stället säger regeringen att den ska läggas ned så fort som möjligt.

Klimatminister Per Bolund (mp) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) berättar om nedläggningsplanerna på en pågående presskonferens.

I stället ska ”nödvändig kapacitet” säkras på Arlanda som Per Bolund uttrycker det.

– För att det ska vara möjligt behöver Bromma tas bort från listan över nationellt basutbud. Därefter kan Swedavia fatta beslut om att stänga Bromma, säger Per Bolund och lägger till:

– En nedläggning innebär att attraktiv mark skulle kunna frigöras för exempelvis bostadsbyggande.

Per Bolund hänvisar till ett trendbrott med minskat inrikesresande 2018 och att det har minskat under coronapandemin, samtidigt som behovet av affärsresor ”kan minska” när distansarbetet har ökat under pandemin.

Därmed tycks regeringen köra över riksdagens tillkännagivande från 2016.

– Tillkännagivandet är inte slutförhandlat. Dock kan man konstatera att tillkännagivandet gjordes 2016 då prognoserna för inrikesflyget var helt annorlunda mot i dag, säger Tomas Eneroth.

Regeringen ska nu ”inom kort tillsätta en utredare som för att fram allt underlag som behövs för att möjliggöra att driften av och verksamheten vid Bromma flygplats kan avvecklas så snart som möjligt”.

– Regeringen ska därefter återkomma till riksdagen för att informera om hur regeringen avser (att) hantera tillkännagivandet.

Finansborgarrådet i Stockholm Anna König Jerlmyr (m) kommenterar:

– För mig som företrädare för huvudstaden är det viktiga besked att det äntligen finns tydliga besked om Arlandas utveckling. Det har vi saknat under en lång tid. Samtidigt är det viktigt att svenskt inrikesflyg säkras, därför går det inte att diskutera en nedläggning av Bromma flygplats innan det finns en tydlig plan hur nationell och internationell tillgänglighet ska säkras, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (m).

Hon konstaterar att Stockholms stad har ett avtal med Swedavia om Bromma flygplats.

– Då är det viktigt att staden nu för en omedelbar dialog med staten huruvida detta avtal ska hanteras framåt. Nu måste vi analysera förslaget innan vi kan uttala oss kring de avtalsrättsliga frågorna.

Anna König Jerlmyr tycks hoppas på att ett beslut om Bromma kan öppna för Arlanda.

– Det är med oro jag kan konstatera att Kastrup tagit allt större marknadsandelar under de senaste åren, Arlanda ska vara norra Europas ledande flygnod och för det krävs investeringar både till och från flygplatsen såväl som en utbyggnad. Vi behöver tydligare besked om hur dessa kapacitetsförstärkningar ska säkras framåt.