Det innebär att generaldirektören Nina Cromnier får ”andra arbetsuppgifter” på Regeringskansliet.

Regeringen har utsett en vikarierande generaldirektör medan en ny värvas. Vikariatet går till kärnkraftskonsulten Michael Knochenhauer, som tar över 29 maj.

Gd-bytet förklarar regeringens statssekreterare Daniel Westlén enligt följande:

”Myndigheten har under lång tid arbetat utifrån hypotesen att det inte skulle komma några ansökningar om nya reaktorer. Men sedan regeringen tillträdde i höstas har det visat sig att det finns ett stort intresse för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Myndigheten har börjat bygga upp kapacitet för att både effektivt och med hög kvalitet kunna hantera de ansökningar som väntas. Det här arbetet kommer att ställa stora krav på generaldirektörens egen kompetens inom reaktorsäkerhetsområdet såväl som av erfarenhet av säkerhetskulturarbete”.