Måttet ska ses som ett komplement till sysselsättningsmåttet från SCG, berättar finansminister Elisabeth Svantesson (m) på en pressträff. Hon tycker att SCBs mått inte duger.

–  Har man jobbat en timme den veckan SCB ringer upp, räknas man som sysselsatt.

För att en person ska räknas som självförsörjd ska den komma upp tre inkomstbasbelopp per månad (15 800 kronor).

– Då kan man anses som självförsörjd och etablerad på arbetsmarknaden.

Det nya måttet vill regeringen använda i arbetet för att få färre bidragstagare.

– Vi jobbar med drivkrafter som sänkt skatt, vår stora bidragsreform och förstärkning av vuxenutbildning och etableringsjobb.