Det senaste årets exploderande intresse av solceller är en tydlig följd av de höga elpriserna Sverige drabbats av. Otovos senaste Novusundersökning visar att för Sveriges husägare är den främsta drivkraften för att investera i solceller att spara pengar, följt av att vilja leva mer klimatsmart. Undersökningen talar också för att intresset för solceller är fortsatt högt, då mer än en fjärdedel av husägarna vill investera i solceller under 2023. Men oavsett om elpriser varit den drivande faktorn bakom det ökade solcellsintresset, är det för klimatets skull som trenden måste upprätthållas och stärkas.

Trots det ser vi idag alltför många hinder som bromsar solenergi från att ta den plats som krävs i energiomställningen, för klimatets skull.

FNs senaste IPCC-rapport påminner oss än en gång om den rådande klimatkrisen och vad som kommer hända om vi inte hanterar den. Solkraft som en självklar del för att nå klimatmålen yttrar sig ända upp på EU-nivå, där direktivet för byggnaders energiprestanda nu omarbetas i syfte att införa solcellskrav på framtida nybyggen inom EU. När svenska hushåll installerar solceller minskar de både sin elkostnad och klimatpåverkan, men i samband med elkrisen har fokus hamnat främst på det förstnämnda. Näringslivsorganisationen Svensk Handels årliga hållbarhetsundersökning visar dessutom hur svenska konsumenter för första gången prioriterar ned hållbarhetsaspekter till förmån för lågt pris när de handlar.

Både Sveriges regering och solcellsföretagen gör redan insatser i syfte att göra solceller ekonomiskt tillgängliga för fler. Från politiskt håll finns ett skatteavdrag för grön teknik och företag erbjuder bland annat alternativet att abonnera på solceller, vilket gör det möjligt att installera solceller oavsett om du har hela startkostnaden tillgänglig eller inte. Tyvärr är detta inte tillräckligt då dessa insatser motarbetas av annat.

Novusundersökningen visar nämligen också att regeringens skatteavdrag är okänt hos många, och att krångliga bygglov och kommunala regler hindrar många från att sätta solceller på taket. Och det senaste bakslaget, myndigheten Energimarknadsinspektionen vill nu göra det mindre ekonomiskt gynnsamt för hushållen att producera egen el. Enligt dem krockar EU:s elmarknadsdirektiv med den svenska ellagen som ger lägre elnätsavgifter för mindre producenter av el.

Kostnaden för elproducenter bör inte höjas, då det kan ses som ett skäl att avstå från att investera i solceller, som för många är ett stort beslut redan som det är. För en del som investerat i solceller följer sedan långa väntetider, upp till månader, för att ansluta anläggningen till elnätet.

Att nå fram till Sveriges villaägare med information om de befintliga ekonomiska hjälpmedel för solcellsinstallation är det första och minsta regeringen bör göra, vilket också borde ligga i deras intresse med tanke på att det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för att säkerställa att Sverige klarar klimatmålen. Regeringen behöver också stoppa förslag som stjälper istället för hjälper hushållen att leva mer klimatsmart.

Slutligen måste regeringen åtgärda nätkapacitetsbristen som gör att de som valt att investera i solceller behöver vänta på att kunna sälja sin el.

Låt IPCC-rapporten vara en påminnelse för oss alla, men främst regeringen, om att bakom elkrisen står vi fortfarande inför en klimatkris som inte försvinner. En klimatkris som är den främsta anledningen till att vi i Sverige, likt resten av världen, måste genomgå en energiomställning. Solkraft är mer än bara en trend av elkrisens höga elpriser – det är framtiden och en del av lösningen på klimatkrisen.

Vida Wachtmeister, general manager, Otovo