– Jag kan idag meddela att regeringen har gett Jokkmokk Iron Mines en bearbetningskoncession med en rad långtgående och unika villkor. Villkoren är många och omfattande. Det handlar om att hålla berörda samebyar skadelösa, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

För att en gruvdrift ska kunna ske behöver 12 ska-krav uppfyllas.

Han utvecklar även en del om vad villkoren handlar om.

– Arbetet med anläggningen ska ske under perioder med minst negativa påverkan för renskötseln. Det ska årligen göras en genomgång för konsekvenserna för rennäringen och i samråd med samebyarna.

Karl-Petter Thorwaldsson tror att miljöprövningen blir största hindret innan bolaget Beowulf slutligen kan inleda brytning. Börskursen för Beowult är upp 22 procent när detta skrivs.

”En tragedi för samers rättigheter, naturen och kommande generationer – regeringen säger ja till gruvan i Gallok. Nu sätts kortsiktig ekonomisk vinning framför samers rättigheter, djur och natur. Ofattbart”, twittrar språkröret Märta Stenevi.

Klimataktivisten Greta Thunberg skriver:

”Sverige har idag bekräftat sin kortsiktiga, rasistiska, koloniala och naturfientliga approach. Sverige låtsas vara en ledare för miljön och mänskliga rättigheter, men hemma bryter de mot inhemska rättigheter och fortsätter att föra krig mot naturen. Världen kommer att minnas detta”.