Regeringen har i dag fattat beslut om att förlänga obligatoriska id-kontrollerna på buss, tåg och färjor till Sverige i ytterligare tre månader.
 
Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017.
”Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen”, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (s) i en kommentar.
Miljöpartiet i Malmö är snabbt ute med en kritisk kommentar där partiet kallar id-kontrollerna ”symbolpolitik”.
”Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande för 2017 är nere på en femtedel av 2015 års nivåer och ID-kontrollerna innebär ett kraftigt slag mot den skånska arbetsmarknaden. De innebär en orimlig inskränkning av asylrätten, försvårar pendlingen över sundet och skrämmer bort investeringar från regionen”, skriver Miljöpartiet i Malmö och ”förutsätter att detta är sista gången regeringen förlänger id-kontrollerna”.