Det var för två veckor sedan som Mittuniversitetets styrelse beslutade om att lägga ner Campus Härnösand, trots massiva protester från bland andra förra statsministrarna Thorbjörn Fälldin och Göran Persson. Anledningen till nedläggningen är att skolan behöver spara 50 miljoner kronor, som en följd av att regeringen dragit ner på antalet utbildningsplatser.
 
I en interpellation ställd till utbildningsminister Jan Björklund klandrar nu socialdemokraten Jasenko Omanovic regeringen för nedläggningen.
 
– Man kan beskylla regeringen på två punkter. Det ena är att man gett möjligheten till universitet och högskolor att själva bestämma om den interna organisationen fullt ut. Det andra är att man beslutat att minska antalet utbildningsplatser. Först lyfter man ansvaret till högskolorna och universiteten, sedan drar man undan pengar från dem. Här statuerar man exempel, säger han.
 
Enligt Jasenko Omanvoic, som själv bor i Härnösand, flyttar regeringen pengar från nya universitet till äldre lärosäten, något som visar tydligt på regeringens ”avoga inställning till de regionala högskolorna”.
 
– Säg att det inte finns någon Luleå Tekniska Högskola. Då är det inte så att en person i Kiruna, vars båda föräldrar är gruvarbetare och även farfar och morfar varit gruvarbetare, tittar på Chalmers och tänker att det låter spännande. Har familjen inte den traditionen och vanan att gå på universitet, då blir det svårare, säger han.
 
I interpellationen, där han frågar Jan Björklund hur han ska säkra tillgången till studieplatser, lyfter Jasenko Omanovic också upp det faktum att Sverige måste höja kunskapsnivån för att kunna konkurrera med andra länder. Enligt Jasenko Omanovic har endast 37 procent av Sveriges arbetskraft en högskoleutbildning, jämfört med 50 procent i Kanda och 48 procent i Sydkorea.
 
– Vi måste konkurrera med andra länder som bygger ut kompetensen och öka möjligheten för fler att gå på universitet. Det är nu när vi har en så hög arbetslöshet, när högkonjunkturen inte är igång än, som vi har chansen att utbilda och rusta folket, säger han och hävdar att regeringens politik snarare pekar åt motsatt riktning.
 
– Det tycker jag är bedrövligt, tillägger han.