Affären gjordes samordnat med norska staten som sålde 9,2 miljoner stamaktier. Tillsammans minskade Norge och Sverige innehavet i SAS sin ägarandel med 7 procent av det totala antalet stamaktier. Svenska staten äger nu 17,2 procent av SAS. Affären inbringades 213,9 miljoner till statskassan. Affären är också en signal på att Norge och Sverige kommer att släppa SAS helt på sikt:
 
”Det finns goda skäl för den svenska staten att inte vara långsiktiga ägare i ett börsnoterat flygbolag och regeringen bedömer att SAS kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur”, kommenterar näringsminister Mikael Damberg (s).