Enligt en rapport från Tillväxtverket var storleken på det genomsnittliga beviljade projektet 48, 1 miljoner en ökning med 32 miljoner per investering sedan föregående år. Investeringarna har resulterat i totalt 944 nya arbetstillfällen. De flesta nya jobb skapades i Värmland som fick 327 nya arbetstillfällen och i Jämtland som fick 159 nya jobb.
Bidraget per nytt jobb ligger på 422 000 kronor.
Även antalet nystartade företaget som fick regionalt investeringsstöd ökade mellan 2010 till 2011, från 10 till 19.  Storleken per bidrag ökade från 3, 7 miljoner till 9,2 miljoner per nystartat företag.

Tonchi Percan