Utgifterna i budgeten ligger på 814 och inkomsterna på 833 miljarder kronor. Finansutskottet har också sagt ja till regeringens förslag på utgiftstak för staten på 1 123 miljarder kronor 2015. Regeringen har reviderat ned tillväxtprognosen för ekonomi till 1,3 procent år 2012.
Finansutskottet sa i tisdags ja även till riktlinjerna för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och inkomstberäkningen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna lämnar reservationer och hänvisar till förslagen i sina budgetmotioner. Nu är det klart för riksdagen att fatta beslut om budgeten vilket sker 23 november.