De administrativa kostnaderna för företag ökade med 600 miljoner kronor, trots att regeringen har som mål att de ska minska. Det konstaterar myndigheten Tillväxtverket som har i uppgift att granska detta.

Kostnadsökningarna under 2018 beror på fyra nya eller ändrade regler, som slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård och krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport. Möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt, minskade regelkrånglet.

I snitt har företagens årliga administrativa kostnader ökat med 1,2 miljarder kronor per år i löpande priser. Ökningarna inträffade under år 2014, 2016, 2017 och 2018 medan kostnaderna minskade 2013 och 2015. De rödgröna har haft regeringsmakten under fyra år av ökningar av företagens administrativa kostnader.

Då ingår inte GDPR i beräkningen.

Tillväxtverket konstaterar att det ”krävs omfattande åtgärder för att nå målet att företagens administrativa regelkostnader ska vara lägre 2020 jämfört med 2012”.