Reformutrymmet för 2019 är förbrukat. Det beror på KD-M-budgeten, som riksdagens har klubbat igenom, anser finansminister Magdalena Andersson (s).

Magdalena Andersson presenterar idag finansdepartementets senaste prognos för ekonomin. Hon säger i en kommentar:

” Svensk ekonomi är stark. Vi har en historiskt hög sysselsättningsgrad och starka offentliga finanser. Men riksdagens beslut om budgeten innebär att skatterna sänkts med 20 miljarder kronor. Det gör att reformutrymmet är obefintligt i den kommande vårändringsbudgeten, så nya satsningar behöver vara finansierade”

Finansdepartementet räknar med att bnp ökar med 1,6 procent i år och även år 2020.

Osäkerhetsfaktorer, enligt finansdepartementet är Brexit, amerikansk handelspolitik och osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden.