Den samlade byråintäkten för Reformklubben och Reform Act ökade med 32 procent till 41,4 miljoner kronor. Reform Act ökade byråintäkten med 60 procent till uppskattningsvis 15-17 miljoner kronor.

Det samlade rörelseresultatet mer än tredubblades till 3,74 (1,09) miljoner kronor. Den samlade rörelsemarginalen ökade från 4 till 9 procent.

Den samlade personalstyrkan ökade från 24 till 35.
 

”Fortsatt tillväxt är viktigt. Mellanstora byråer lever farligt. Men för oss är det också viktigt vilken typ av uppdrag vi växer med. Året som gått har varit fantastiskt där våra kunder gett oss möjlighet att arbeta med de absolut viktigaste utmaningarna för det svenska samhället”, skriver Reformklubbens vd Fredrik Runsiö i en kommentar.