Reformklubben redovisar även ett bra resultat, med en vinstmarginal på omkring 25 procent, enligt vdn Fredrik Runsiö. Han vill dock ogärna prata om det, eftersom siffrorna kan vara missvisande.
– Det är ett gott resultat, men siffran kommer inte alls att återspeglas på helåret. I en uppstarrt har vi en hel del engångskostnader, samtidigt som ägarna inte haft marknadsmässiga löner. Det skulle ge fel signal, säger han.
 
Men Fredrik Runsiö är nöjd och tycker att det har varit ett bra halvår.
– Det här ger en otroligt bra plattform att bygga vidare på, säger han.
 
Varför har det gått så bra?
– Jag tror vi har positionerat oss riktigt efter efterfrågan. Den här positionen på det vi kallar offentlig marknad, där politik och marknad möts, inom välfärdsområdet vård, skola, omsorg, boende och infrastruktur, är ett område där det finns en stor efterfrågan av kommunikationslösningar.
 
Byrån, som startades i oktober 2011, har under våren fått in flera stora kunder, och har nu ett 30-tal på listan. Bland annat Hyresgästföreningen, Vinnvård, BiogenIdec, Lärarförbundet, Stockholms sjukhem, Sörmlands läns landsting samt Kommunal.
 
Även i antalet konsulter har byrån vuxit, från tre i oktober, till åtta i dag. Senaste tillskottet är Martina Ternheim, närmast från Cohn & Wolfe, som stärker upp byråns hälsoteam.
 
Målet är att till slutet av 2013 vara runt 20 konsulter. För att kunna fortsätta expansionen flyttar därför pr-byrån in i nya större lokaler på Kunsgatan 42 i augusti.
– Lokalbytet tar pengar, men möjliggörs av det här otroligt bra uppstarten, säger Fredrik Runsiö.
 
Vilka utmaningar ser ni framför er?
– Under det återstående året är utmaningen att hålla upp den här snabba takten. Vi har nu sprintat från idé till det vi startade i oktober, nu måste vi hålla hastigheten.