Den svenska pr-byrån Reform Society bildar den nordiska alliansen Northcom med danska Oxymoron och norska KruseLarsen.

Northcom är ett bolag som ägs av de tre byråerna och ska kunna användas i till exempel upphandlingar eller gemensamma kundprojekt. De ingående byråerna ska även själva kunna fakturera i nordiska projekt.

– De ingående byråerna är grunden för Northcom. Vi vill verkligen ta till vara på den lokala kompetensen. Vi har sett andra nordiska samarbeten att det kan bli stora överbyggnader och inte så mycket lokalt, säger Cecilia Ungerstedt, affärsområdesansvarig på Northcom.

Ordförandeskapet i Northcom ska skiftas årligen mellan länderna. Första ordförande blir Jan-Erik Larsen, vd på KruseLarsen.

Nortchom ska inledningsvis driva tre affärsområden

Läkemedel & Hälsa, chef: Cecilia Ungerstedt
Kampanj, chef: Jacob Åström
Hållbarhet, chef: Anne Therese Gullberg