I november 2017 registrerade han byrån Redgert Comms hos bolagsverket. Under det senaste räkenskapsåret (brutet september) låg omsättningen på 91 miljoner kronor, en ökning på 98 procent. Byråintäkten ökade med närmare 90 procent till närmare 43 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade marginellt till 7,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen halverades därmed till 17 procent. Antalet anställda ökade från 15 till 29. Intäkt per anställd låg på 1,47 (1,50) miljoner kronor.
Den våldsamma expansionen förklaras av att Redgert bygger ut sin internationella koncern med kontor i Storbritannien, Finland, Tyskland och USA.