En av vårt lands ”mesta” proffstyckare – den nyliberale debattören Fredrik Segerfeldt, som ofta hörs och syns i radioinslag och tv-debatter – har alltid fritt fram på bästa plats i Svensk Tidskrift, en numera varje vecka återkommande nättidning. Hans sambo är nämligen redaktör för tidskriften och har under de senaste två åren låtit honom synas minst ett tjugotal tillfällen, senast den 7 november.
Hans namn finns till och med under några Almedalsbesökare som av tidskriften tillfrågats om sina intryck av politikerveckan på Gotland – frågaren var då Maria Eriksson själv.
 
Inte nog härmed: Fredrik Segerfeldt utsågs för snart ett år sedan till mottagare av tidskriftens stipendium, därför att han ”genom eget skrivande bästa under året (2010, min anm) har verkat i tidskriftens anda.” Närmast ansvarig för detta val är tidskriftens styrelseordförande, riksdagsmannen (m) och tidigare politiske chefredaktören för Svenska Dagbladet, Mats Johansson – en gång också chef för tankesmedjan Timbro. Här bör då också nämnas att Segerfeldt är knuten till Timbro, där han ansvarar för biståndsfrågor, samtidigt som sambon, Maria Eriksson, har ett förflutet som ledarskribent vid just Svenska Dagbladet. Denna tidnings nuvarande politiske chefredaktör, PJ Anders Linder, har också vid flera tillfället i sina spalter öst beröm över Svensk Tidskrift:
”Bildningsresa i Svensk Tidskrift” (15/3 2009), ”den utmärkta nättidningen” (28/10 2011)
”…Svensk tidskrift (som för övrigt är utmärkt läsvärd vecka efter vecka)” (18/11 2011).
 
Så avtecknas alltså de kommunicerande kärlen mellan ovan nämnda personer, tankesmedjan och tidningarna. Svensk Tidskrift var en gång ett mycket respekterat ideologiskt organ för värde- och kulturkonservativ debatt och har haft flera tunga och namnkunniga – och mycket respekterade – redaktörer som Gösta Bagge, Thede Palm och Erik Anners. Under senare år har emellertid tidskriften, omvandlad till nättidning av ekonomiska skäl, helt fjärmat sig från den tidigare linjen och kan nu betraktas som främst ett (ny)liberalt organ, som står Timbro nära såväl åsiktsmässigt som alltså personellt.
 
Fredrik Segerfeldt är således tidskriftens i särklass flitigaste skribent och lär inte mötas av något refuseringsbesked vid köksbordet, där det dagliga sällskapet är tidskriftsredaktören, Maria Eriksson. På samma sätt återkommer hans namn ofta och regelbundet i andra nätorgan och papperstidningar. Han finns nu noterad för ej mindre än 38 aktiviteter på Newsmill och dyker med jämna mellanrum upp exempelvis i radio- och tv-debatter. Få eller inga andra politiska debattörer i vårt land torde därmed kvantitativt kunna göra honom rangen stridig som proffstyckare i första ledet.
 
Svensk Tidskrifts styrelseordförande, den ovan nämnde riksdagsmannen, Mats Johansson, har vägrat kommentera – trots min förfrågan till honom – det etiskt (o)lämpliga i att redaktören låter sin sambo vara en följetongsfigur i bild och text.
 
Samtidigt är det lätt att förstå ordförandens dilemma, då han själv har utsett Maria Erikssons käresta till stipendiat – tidskriftens förste dessutom. Försöka duger alltså att hellre tiga än illa tala.
 
Bengt Olof Dike, frilansjournalist, tidigare politisk redaktör vid Norrköpings Tidningar och ledamot av Pressens opinionsnämnd.